Trường Tiểu Học Tân Lý Tây

5.0

Trường Tiểu HọcTrường Học

Địa chỉ: Ấp Tân Phong, X.Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Thích
  • Chia sẻ
  • Lưu vào sưu tập

Giới thiệu

Nhà tr­ường luôn huy động đ­ược 100% học sinh trong độ tuổi tới trường. Thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Chất l­ượng giáo dục của tr­ường ngày càng cao.

Xem đầy đủ.

Đánh giá

Liên hệ