TP. Hồ Chí Minh: Không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm vaccine Covid-19 đối với trẻ em

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em diễn ra an toàn, hiệu quả, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng theo quy định.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng nội dung trong bảng kiểm trước tiêm theo quyết định của Bộ Y tế. Phải kết luận đúng các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng, chống chỉ định, trì hoãn, thận trọng tiêm chủng hoặc chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện.

Sau 3 ngày triển khai chiến dịch, TP. Hồ Chí Minh đã có hơn 8.600 trẻ 12-17 tuổi được tiêm vaccine Covid-19

Sở Y tế nhấn mạnh, các đơn vị không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm nếu không thuộc các trường hợp đã quy định trong bảng kiểm, nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vaccine Covid-19 sớm.

Khi trẻ được chỉ định chuyển khám sàng lọc tại bệnh viện, đề nghị bác sĩ trực tiếp khám sàng lọc phải ghi rõ lý do và tên bệnh viện cần chuyển. Đồng thời hướng dẫn đầy đủ cho người nhà về việc chuyển trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị tiêm chủng tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các quy định chuyên môn khác về tiêm chủng.

Đối với các bệnh viện chuyên khoa Nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Nhi (có trẻ được chuyển đến khám và tiêm chủng) cần phải tích cực tiếp nhận và hướng dẫn người dân, tránh gây phiền hà, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vaccine sớm.

Đối với những trẻ có các vấn đề sức khỏe thuộc nhóm chống chỉ định, trì hoãn hoặc phải chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại bệnh viện (nếu có đủ thông tin do phụ huynh cung cấp) thì sẽ được ngành Giáo dục lập danh sách để chủ động trong việc mời tiêm, tổ chức tiêm cho những nhóm này.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC), Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các cơ sở tiêm chủng và các điểm tiêm lưu động trên địa bàn thực hiện đúng quy định hiện hành về tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

V.Hưng

Copyright © 2021 All rights reserved.