Đang học hệ trung cấp, có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Công dân theo học hệ trung cấp, trường dạy nghề không thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Mới đây, con tôi nhận được lệnh gọi đi khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, cháu hiện đang học một trường trung cấp nghề tại TP.HCM.

Xin hỏi, trường hợp này con tôi xin giấy chứng nhận đang học tại trường thìcó được hoãn đi nghĩa vụ quân sự không?

Bạn đọc Hoan Tran (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Trước đây, theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 1981 (được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990, 1994 và 2005), công dân nếu rơi vào các trường hợp sau thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Cụ thể như đang học ở các trường phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học do Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, khi Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được ban hành và có hiệu lực cho đến nay, quy định này đã được sửa đổi.

Cụ thể, điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định công dân được tạm hoãn trong trường hợp đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, theo quy định hiện nay, trường hợp con bạn đang theo học hệ trung cấp hoặc trường dạy nghề sẽ không được hoãn đi nghĩa vụ quân sự.

ĐẶNG LÊ

Copyright © 2021 All rights reserved.