Nhà Hàng Sea Food House

5.0

Ăn UốngNhà Hàng Ăn UốngNhà Hàng Hải Sản

Địa chỉ: 45A Trúc Bạch, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
  • Thích
  • Chia sẻ
  • Lưu vào sưu tập

Giới thiệu

Chuyên phục vụ các món ăn.

Xem đầy đủ.

Đánh giá

Liên hệ