Nhà Nghỉ Thanh Việt

5.0

Hotel, Motel, HostelNhà Nghỉ

Địa chỉ: 68 Hùng Vương, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
  • Thích
  • Chia sẻ
  • Lưu vào sưu tập